Informacja dotycząca zajęć z wychowania do życia w rodzinie

  • Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie rozpoczynają się od 5 października 2015 r.
  • Jeżeli  rodzice nie chcą, aby dziecko chodziło na wychowanie do życia w rodzinie, muszą wypełnić odpowiedni druk dostępny w sekretariacie. Dla pozostałych uczniów zajęcia są obowiązkowe.
  • Spotkania informacyjne dla rodziców odbędą się w następujących terminach:

- klasy 5  - 16 września 2015 r., godz. 17.00, sala 115

- klasy 6 – 16 września 2015 r., godz. 18.30, sala 115

- Gimnazjum - 17 września 2015 r., godz. 17.00, sala 115

Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje o celach i treściach realizowanego programu nauczania oraz środkach dydaktycznych.

2015-08-31
Anita Fieducik