Dodatkowe dni wolne od zajęćsaw

W roku szkolnym 2017/18 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:

30 kwietnia 2018 (poniedziałek),

2 maja 2018 (środa),

4 maja 2018 (piątek),

1 czerwca 2018 (piątek).

2017-10-10
Antoni Zych