Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Zespołu, działając na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalił na bieżący rok szkolny dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.Są nimi dni następujące: 10 listopada 2014, 2 stycznia 2015,    5 stycznia 2015, 16 stycznia 2015 (tylko dla oddziałów 1-3 szkoły podstawowej) oraz 5 czerwca 2015 r.    

2014-09-30
Antoni Zych