Konkurs
Tomik Literacki Młodych Autorów - edycja XV

Kolejny raz zapraszamy uczniów mazowieckich szkół podstawowych do udziału w konkursie Tomik Literacki Młodych Autorów o tematyce przyrodniczej. Co roku przystępują do niego setki dzieci i młodzieży, którzy podejmują się trudnego zadania, jakim jest samodzielne napisanie wierszy lub opowiadań, a także przygotowanie szaty edytorsko-plastycznej książki.

 TUTAJ  znajdziecie więcej informacji o konkursie i jego historii.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

Koordynator projektu - Stanisława Fadrowska-Adamczyk
Biblioteka Szkoły Podstawowej   im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie
ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin 
tel. (22) 752 68 72; fax (22) 722 75 71
e- mail: tomikliteracki@izabelin.edu.pl