Wielki Finał, a dla nas – organizatorów - Wielki Jubileusz.

W X finale - nagrody rozdane...

Po raz dziesiąty spotkaliśmy się w Zespole Szkół w Izabelinie na wielkim rozwiazywaniu zadań tekstowych. 26 kwietnia 2014 r. (w sobotę), punktualnie o godzinie 9:00 - 323 najlepszych matematyków klas 1-6 z 34 szkół podstawowych województwa mazowieckiego stanęło w szranki, by spróbować swoich sił w zawodach o miano mistrza matematyki. Należało wykazać się nie lada umiejętnościami, gdyż na rozwiązanie pięciu (w starszych klasach – sześciu)zadań, których poziom trudności znacznie wykraczał ponad podstawę programową, uczestnicy mieli dokładnie jedną godzinę zegarową. Cztery spośród zadań wymagały od uczniów umiejętności wyszukiwania danych, czytania ze zrozumieniem, logicznego myślenia oraz poprawnego konstruowania działań matematycznych, formułowania pytań i odpowiedzi. Ostatnie zadanie  - oprócz czysto matematycznego - było także wyzwaniem polonistycznym. Finalista powinien był ułożyć  treść, pytanie lub pytania i odpowiedzi do podanego działania. Mistrzowskie zadanie musiało wyróżniać się ciekawą, nietuzinkową treścią oraz poprawnością stylistyczną i ortograficzną.

Mistrz Zadań Tekstowych, to konkurs z tradycjami. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Minister Edukacji Narodowej, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Wójt Gminy Izabelin. Czujemy się zaszczyceni tym wyróżnieniem. Dziękujemy.

W konkursowych zmaganiach wzięli udział uczniowie z następujących szkół podstawowych województwa mazowieckiego: SP nr 2 w Błoniu, ZSP w Borzęcinie Dużym, ZSO w Brwinowie, SP w Chotomowie, SP w Kaliszkach, SP w Józefosławiu, ZSP w Kampinosie, SP w Kazuniu Polskim, SP nr 1 w Legionowie, SP nr 2 w Legionowie, SP nr 8 w Legionowie, SP w Łazach, SP nr 1 w Łomiankach, SP nr 6 w Mińsku Mazowieckim, SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, SP nr 1 w Pruszkowie, SP w Radziejowicach, SP nr 2 w Sochaczewie, SP nr 3 w Sochaczewie, SP nr 4 w Sochaczewie, SP nr 7 w Sochaczewie, SP nr 8 w Sochaczewie, SP w Starej Wsi, PSP „Eureka” w Ustanowie, SP w Uniecku, SSP nr 13 w Warszawie, SP nr 82 w Warszawie, SP nr 84 w Warszawie,  SP nr 88 w Warszawie, SP nr 273 w Warszawie, SP nr 289 w Warszawie, SP nr 301 w Warszawie, SP nr 312 w Warszawie, SP w Zaborowie, SP nr 2 w Zielonce, SP w Izabelinie.

Finaliści podzieleni na grupy wiekowe pisali prace konkursowe w sali gimnastycznej, sali konferencyjnej oraz siedmiu innych salach lekcyjnych. Po godzinnym łamaniu głowy, był czas na poczęstunek i relaks na seansie filmowym. Po raz pierwszy pogoda sprzyjała piszącym – jak nigdy padał deszcz… o spacerze po Kampinoskim Parku Narodowym – można było jedynie pomarzyć… W czasie projekcji filmów nauczyciele - opiekunowie finalistów, którzy jak zawsze nie zawiedli (przyjechało ich ok. 70), w kilkunastoosobowych  zespołach sprawdzili prace konkursowe, wyłaniając laureatów w sześciu kategoriach wiekowych.

O godzinie 12:45 - ogłoszono wyniki konkursu. Nagrody i wyróżnienia Mistrzom wręczali: Pani Marta Wojtachnio - Skarbnik Gminy Izabelin, Pan Antoni Zych - Dyrektor Zespołu Szkół w Izabelinie oraz Pani Barbara Szummer - Wicedyrektor ds. kształcenia zintegrowanego w ZS.

Mistrzami zadań tekstowych IX edycji wojewódzkiego konkursu zostali:

Kategoria: Klasy pierwsze: I miejsce: Piotr Jęczmiński - SP nr 312 w Warszawie, II miejsce: Jan Pawłowski - SP nr 8 w Sochaczewie, III miejsce: Marcel Krysiak  - SP w Chotomowie, Wyróżnienia:   Nina Garbacz - SP nr 8 w Sochaczewie, Piotr Matuszewski - PSP Eureka w Ustanowie, Stefan Jemioło - SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, Amelia Ryszkowska - SP nr 82 w Warszawie,

Kategoria: Klasy drugie: I miejsce: Adam Kopański - SP nr 301 w Warszawie, II miejsce: Jakub Zawistowski - SP w Chotomowie, III miejsce: Mikołaj Lejkowski - SSP nr 13 w Warszawie, Wyróżnienia:   Weronika Rychlik - SP w Izabelinie, Julia Gers - SP nr 7 w Sochaczewie, Daniel Nowakowski – SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim,

Kategoria: Klasy trzecie: I miejsce: Kacper Truszkowski  - SP nr 7 w Sochaczewie,  II miejsce: Kacper Smolarek - ZSP w Józefosławiu, III miejsce: Hubert Radzio - SP nr 7 w Sochaczewie, Wyróżnienia: Adam Kaźmierczak -SP w Zaborowie, Bartosz Kruszyński -SP nr 2 w Błoniu, Michał Osuch -  SP nr 82 w Warszawie

Kategoria: Klasy czwarte: I miejsce: Radosław Ślęzak  - SP nr 82 w Warszawie, II miejsce: Marek Zbysiński - ZSP nr 1 w Legionowie, III miejsce: Małgorzata Grzybek - SP nr 1 w Pruszkowie, Wyróżnienia:   Weronika Majcher - SP w Izabelinie, Piotr Trześniowski  - SP nr 1 w Łomiankach, Dygas Dominik -  SP nr 301 w Warszawie, Kamil Mądrzyk – SP w Kazuniu Polskim, Mateusz Przemyłski – SP nr 8 w Sochaczewie,

Kategoria: Klasy piąte: I miejsce: Konrad Czarnecki  - SP nr 289 w Warszawie, II miejsce: Gaweł Trojanowski - SP w Izabelinie, III miejsce: Bogdan Błędziński - SP nr 312 w Warszawie, Wyróżnienia:   Dominik Mandes - ZSP w Borzęcinie Dużym, Natalia Stępień - SP nr 3 w Sochaczewie, Jakub Witczak -  SP nr 289 w Warszawie, Jakub Kozak -  SP nr 301 w Warszawie,   Karolina Kozieł -  ZSP w Borzęcinie Dużym, Jakub Wyrzykowski – SP nr 82 w Warszawie,

Kategoria: Klasy szóste: I miejsce: Grzegorz Zakrzewski  - SP w Starej Wsi, II miejsce: Kacper Juźwiak - SP nr 1 w Pruszkowie, III miejsce: Jakub Narowski  - SP w Starej Wsi, Wyróżnienia:  Mateusz Chojnacki - ZSP nr 2 w Legionowie, Patrycja Stepień -  SP nr 3 w Sochaczewie, Janusz Michalik - SP nr 82 w Warszawie, Jakub Muszyński - SP w Chotomowie, Zuzanna Żakowska -  SP nr 3 w Sochaczewie, Tomasz Siudalski - SP nr 82 w Warszawie.

W jubileuszowej - X edycji konkursu nagrody stanowiły: aparaty fotograficzne Benq GH650, mini wieże Kruger & Matz KM0133, tablety, zegarki na rękę, albumy i książki, gry planszowe: Biznes oraz Scrabble, pendrivy, smycze do kluczy, torby, kosmetyki pielęgnacyjne firmy Joanna, batony. Każdy uczestnik finału otrzymał pamiątkowy dyplom oraz długopis z logo konkursu i Wafel teatralny.

Fundatorami nagród i oprawy konkursu byli: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Pan Jan Żychliński, Wójt Gminy Izabelin - Pan Witold Malarowski, Dyrekcja Zespołu Szkół w Izabelinie, Państwo Magdalena i Daniel Opiłowscy, Rada Rodziców Zespołu Szkół w Izabelinie, Dyrektor TVP.INFO – Pan Sławomir Majcher, Prezes Zarządu Grupy E.Leclerc - Pani Barbara Pawłowska, Prezes Hipermarketu E.Leclerc Bielany - Pan Krzysztof Gajewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Pan Wojciech Białas, Pani Marta Stachowicz, Pani Agnieszka Trojanowska, Pani Agnieszka Bagieńska Petryka, Wydawnictwo Grupa Edukacyjna S.A.

Szczególne podziękowanie pragniemy złożyć Pani Agnieszce  Kopeć za pomoc finansową oraz niezwykle owocne zaangażowanie w pozyskiwanie nowych sponsorów nagród dla matematycznych mistrzów.

Specjalne podziękowania za nieocenioną pomoc i wsparcie przy organizacji konkursu składamy Paniom: Marcie Wojtachnio - Skarbnik Gminy Izabelin, Beacie Pilaszek – Radnej Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Magdalenie Kamińskiej – rzeczniczce prasowej KPN i Pani Beacie Wawrzynieckiej – specjalistce ds. uczniowskich SP w Izabelinie oraz Panom: Ryszardowi Szymczakowi – Właścicielowi AMAD Sp. z o.o. i Mirosławowi Szymczakowi – Kierownikowi Logistyki  AMAD Sp. z o.o.

Składamy gorące podziękowania Dyrektorowi Zespołu Szkół w Izabelinie - Panu Antoniemu Zychowi, Wicedyrektor d/s Kształcenia Zintegrowanego - Pani Barbarze Szummer, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej – Pani Anicie Fieducik, Wicedyrektorowi Administracyjnemu  - Panu Ryszardowi Górce  - za rzeczową i merytoryczną pomoc oraz wspieranie naszych inicjatyw.

Za współpracę oraz włożony wysiłek serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym koleżankom i kolegom: Annie Kandziora, Monice Morel, Michałowi Guzkowi, Ewelinie Sławek, Agnieszce Andrzejuk. Specjalne podziękowania składamy Pani Annie Ordon, pełniącej opiekę medyczną nad uczestnikami konkursu

Głębokie ukłony i podziękowania ślemy w kierunku nauczycieli i opiekunów finalistów, którzy tak cudownie współpracowali z nami przy sprawdzaniu prac i opiece nad uczestnikami konkursu, a w swoich szkołach włożyli wiele pracy i wysiłku w przygotowanie młodych mistrzów matematyki do współzawodnictwa.

Wielu z nich już zapowiedziało udział w przyszłorocznej edycji...

Do zobaczenia za rok!

Organizatorzy: Beata Wieczorek, Beata Brzozowska, Anna Szymczak,

Magdalena Majdańska - Kozak,  Anna Bykowska,

2014-04-30
Beata Wieczorek