Podsumowanie profilaktycznego konkursu plastycznego „Netykieta w obrazkach”

Tak jak w życiu realnym, tak też w internetowym świecie panują zasady savoir-vivre pod nazwą NETYKIETA, których wszyscy, nie tylko kulturalni użytkownicy Internetu powinni przestrzegać. Wraz z upowszechnieniem się Internetu jako narzędzia komunikacji, zaszła potrzeba określenia zasad funkcjonowania w wirtualnej przestrzeni. Netykieta, czyli internetowy kodeks zachowania – to zbiór zasad dotyczących dobrego, kulturalnego i bezpiecznego zachowania w Internecie. To rodzaj przyjętych i przestrzeganych przez internautów zasad komunikowania się. Netykieta zakłada przede wszystkim, że wszyscy użytkownicy internetu traktują się z szacunkiem, jako członkowie jednej społeczności.  Stosowanie dobrych praktyk buduje kulturę bezpiecznej sieci. Ważne by zachowywać się w sieci tak samo, jak w bezpośrednim kontakcie. Internauta traktując innych tak, jak sam chciałby być traktowany w świecie wirtualnym daje wzór zachowania, ale także staje się  współodpowiedzialny za przyjazny i bezpieczny Internet.

W naszej szkole uczniowie klas 1-3 zostali zaproszeni do profilaktycznego konkursu plastycznego, którego tematem była właśnie NETYKIETA. Uczniowie mieli za zadanie przedstawić plastycznie zasady panujące w świecie Internetu. Na konkurs wpłynęło łącznie 30 prac plastycznych. Wśród nich było wiele ciekawych rysunków, które ilustrowały ten temat  i nie łatwo było wybrać te najpiękniejsze. Jurry  konkursowe starało się brać pod uwagę przedstawioną  treść i estetykę prac, ale także technikę ich wykonania. Ostatecznie wybrano i nagrodzono 13  prac. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu. Nagrodzone prace będą do obejrzenia na szkolnej wystawie, którą zorganizujemy niebawem na I piętrze przy gabinetach specjalistów.

KLASY I

Antoni Ostrowski 1b – I miejsce

KLASY II

Natalia Wróbel 2a- I miejsce

Dawid Kwiatkowski 2b – II miejsce

Alicja Sznajder 2b – III miejsce

Wyróżnienia:

Łucja Starzyk i Laura Malczewska 2a

Helena Stępień i Kalina Bałkowiec 2a

KLASY III

Hania Ciborowska 3c - I  miejsce

Wojtek Giska 3b – II  miejsce

Iza Milej 3b – III miejsce

Liliana Mickiewicz 3b – III miejsce

Wyróżnienia:

Sofia Vdovenko 3b

Kira Vdovenko 3b

Agata Jobda 3b

 

Zespół ds. profilaktyki i przeciwdziałania agresji klas 1-3

Małgorzata Poniatowska, Klaudia Wiśniewska, Agnieszka Żurawska, Anna Duczyńska

 

 

 

2023-11-10
Barbara Szummer