Konkurs
Tomik Literacki Młodych Autorów - edycja XIV

31 stycznia 2014 r. zakończył się etap nadsyłania prac. Obecnie trwają prace Jury.

Informacje o wynikach i terminie finału konkursu zostaną wysłane faksem wyłącznie do szkół, w których będą uczniowie nagrodzeni lub wyrożnieni. Szkoły otrzymają informacje
do 30 maja 2014 r. 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie laureatom nagród, finałowych tomików i podziękowań dla nauczycieli planowane jest w czerwcu br. (termin zostanie opublikowany na szkolnej stronie internetowej).

Do placówek, w których uczniowie
nie znajdą się w gronie nagrodzonych, d
yplomy dla szkół, opiekunów i uczniów wyróżnionych zostaną przesłane po finale.

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

Koordynator projektu - Stanisława Fadrowska-Adamczyk

tel. (22) 752 68 72; fax (22) 722 75 71

e-mail: tomikliteracki@izabelin.edu.pl