Podsumowanie konkursu „Pacynka w roli głównej”

„Pacynka w roli głównej” to tytuł konkursu plastyczno-technicznego, w którym udział wzięli uczniowie klas 1-3. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań teatrem i literaturą dla dzieci, a także rozwijanie wyobraźni oraz uzdolnień plastycznych. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się inwencją twórczą i kreatywnością. Komisja konkursowa dokonała oceny prac biorąc pod uwagę następujące kryteria: pracochłonność, pomysłowość, atrakcyjności oraz staranność.

Nagrodzeni uczniowie:

W klasach pierwszych:

I miejsce – Amelia Kowalczyk 1d

II miejsce – Zofia Napiórkowska 1d

III miejsce – Natalia Wróbel 1a

W kategorii klas drugich i trzecich:

I miejsce - Zuzanna Kozłowska 3d

II miejsce - Wojciech Giska 2b

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy nagrodzonym :)

 

Koordynatorzy konkursu: Aleksandra Gołosow, Renata Prokurat

2023-03-16
Barbara Szummer