Konkurs plastyczny "Zbieram to w szkole"

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-3 do wzięcia udziału w I edycji konkursu plastycznego organizowanego w ramach projektu „Zbieramto w szkole”. Tematem tej edycji będzie „Pomoc bez pieniędzy”

Cel: Głównym celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że przez swoje codzienne decyzje i działania realizowane w najbliższym otoczeniu mogą przyczynić się do zmiany świata na lepsze. Dokonuje się to przez pomoc potrzebującym – również w dalekich zakątkach świata - oraz troskę o przyszłe pokolenia dzięki dbaniu o środowisko naturalne i wspieranie recyclingu.

Warunki konkursu:

  • technika prac dowolna,
  • format pracy A3/A4,
  • kategorie wiekowe: przedszkola, klasy 0-3, 4-6, 7-8.

Nagrody konkursowe:

I miejsce – 2000 pkt dla szkoły/przedszkola oraz dyplom i rzeczowa nagroda-niespodzianka dla dziecka,

II miejsce – 1500 pkt dla szkoły/przedszkola oraz dyplom i rzeczowa nagroda-niespodzianka dla dziecka,

III miejsce – 1000 pkt dla szkoły/przedszkola oraz dyplom i rzeczowa nagroda-niespodzianka dla dziecka.

Prace konkursowe należy składać do dnia 31 marca 2023 roku do sali 115. Każda praca powinna być na odwrocie podpisana: imię i nazwisko ucznia, klasa.

Koordynator konkursu: Grażyna Halesiak-Kopik

2023-02-28
Barbara Szummer