Zakończenie projektu

„Moja szkoła” - projekt był realizowany w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Izabelinie w roku szkolnym 2012/2013 i był dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), Działanie 9.5 (Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich) obejmował dodatkowe, bezpłatne zajęcia z języka angielskiego. Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Porozumienia Gospodarczego.

Celem projektu było przede wszystkim zwiększenie umiejętności posługiwania się przez uczniów językiem angielskim, gdyż język ten stanowi podstawę wykształcenia ogólnego i w przyszłości będzie decydował o możliwości kontynuowania dalszej nauki, w tym samokształcenia w wielu zawodach. Udało się to w znacznej mierze. Podczas zajęć dzieci zaczęły przyswajać sobie akcent, gramatykę oraz słownictwo języka angielskiego. Dzięki nauce przez zabawę uczniowie podejmowali konwersacje i samodzielnie tworzyli gry w języku angielskim, co sprawiało im dużą radość i satysfakcję. Podczas zajęć były wykorzystywane pomoce dydaktyczne zakupione ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które nadal będą służyć uczniom naszej szkoły. Bardzo dziękuję organowi prowadzącemu – Gminie Izabelin oraz Fundacji Porozumienia Gospodarczego za współpracę, dzięki której uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej  przełamywali bariery językowe i dobrze sie przy tym bawili.

Koordynator projektu Barbara Szummer

2013-07-19
Barbara Szummer