Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Izabelinie, działając na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalił na bieżący rok szkolny dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. Są nimi dni następujące: 31 października 2022 r., 2 maja 2023 r., 1 czerwca 2023 r., 9 czerwca 2023 r. oraz dni, w których odbywa się egzamin ósmoklasisty tj. 23 - 25 maja 2023 r. (nie dotyczy klas I - III). W wyżej wymienionych dniach uczniowie będą mieli możliwość udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

2022-09-22
Anita Fieducik