Sprzątanie Świata (Clean Up the World)

Co roku, w trzeci weekend września, odbywa się na całym świecie  międzynarodowa kampania „Sprzątanie Świata”. Polega ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. „Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska. Tegoroczna, 29 edycja, przebiegała pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”.  Najważniejsze cele akcji to promowanie nieśmiecenia oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W piątek 16 września 2022 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu aktywnościach, mających na celu przybliżenie im całej akcji oraz rozbudzenie świadomości ekologicznej. Poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek,  obejrzenie  filmu ekologicznego, prezentacji multimedialnych i pracy w grupach uczniowie mieli możliwość utrwalenia zasad segregacji śmieci. Na zakończenie budowali konstrukcje z plastikowych korków. Nasza szkoła w tym roku kontynuuje udział  w projekcie „Zbieram to w szkole”. W ramach tej akcji zbieramy: zużyte baterie oraz oryginalne klocki firmy Lego.  Mając na uwadze hasło tegorocznej kampanii zachęcamy wszystkich do dbania o naszą Matkę Ziemię, promując przesłanie i  działanie, by nie śmiecić i segregować odpady przez cały rok. Dbałość o środowisko wymaga od nas zmiany nawyków w codziennym życiu i umiejętne gospodarowanie odpadami.

Koordynator akcji: Grażyna Halesiak-Kopik, Katarzyna Wróbel

2022-09-21
Barbara Szummer