Kampania "Kolejowe ABC"

Kampania "Kolejowe ABC" to zainicjowany przez Urząd Transportu Kolejowego program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa obowiązującego na przejazdach kolejowych, dworcach, peronach i w pociągach, którego celem jest promowanie wzorców odpowiedzialnego zachowania się w pobliżu torów. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wezmą udział w zajęciach edukacyjnych, na których będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie szeroko rozumianej kultury bezpieczeństwa wśród rówieśników, członków rodziny, lokalnych społeczności.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Lidia Kośmińska

 

 

2022-09-15
Magdalena Majdańska-Kozak