Zebrania z Rodzicami - 13 września 2022 r. (klasy 1-3, budynek szkoły przy ul. Wojska Polskiego 5)

Zasady organizowania zebrań – wrzesień.

  • Zebrania z wychowawcami zostały zaplanowane co drugi miesiąc. Szczegóły znajdują się w harmonogramie zebrań na rok szkolny 2022/2023 – plik w załączniku poniżej. 
  • Zebrania mogą odbywać się co miesiąc, jeśli Rodzice lub wychowawca uznają to za zasadne. O dodatkowym spotkaniu wychowawca powiadamia Rodziców przez dziennik.
  • Od października odbywać się będą indywidualne spotkania z Rodzicami uczniów, inicjowane zarówno przez Rodziców jak również przez nauczycieli bądź wychowawców.
  • 13 września 2022 r. zebrania odbywać się będą według załączonego poniżej harmonogramu. Jeśli Rodzice w tym dniu chcą się spotkać indywidualnie z nauczycielem języka angielskiego, katechetą lub innym nauczycielem powinni umówić spotkanie kontaktując się telefonicznie z sekretariatem szkoły (tel. 22 722 89 81) lub mailowo bezpośrednio z nauczycielem najpóźniej do godz. 13.30 w dniu zebrania.
2022-09-08
Barbara Szummer  

Pobierz pliki