EKO-SZKOŁA 2022


„EKO – SZKOŁA” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę dzielą się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

2022-09-05

Magdalena Majdańska-Kozak  
powrót