Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły przy ul. 3 Maja 49 w piątek - 8 lipca 2022 r. (od godz. 8.00). Zaświadczenia będzie można odbierać także w dniach kolejnych w godzinach pracy sekretariatu (7.30 -15.30).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dostępne są na stronie: https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji2

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: tel. 22 752 68 60.

2022-07-04
Anita Fieducik