„Matematyka - kto w pracy, liczy, mierzy i waży”

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy 2b realizowali projekt edukacyjny Uniwersytetu Dzieci w klasie  „Matematyka - kto w pracy, liczy, mierzy i waży”. Głównym celem projektu było rozwijanie zainteresowań matematycznych  wśród uczniów. Poza tym uczniowie mieli okazję do wykazania się własną kreatywnością z wykorzystaniem gier logicznych i zadań matematycznych.

 W ciągu roku szkolnego zrealizowaliśmy między innymi następujące scenariusze:

  • Jak skutecznie działać w zespole? Co się liczy w tańcu i muzyce?
  • Jak z trójkątów zaprojektować strój sportowy?
  • Po co wymyślono pieniądze?
  • Jak analizować wyniki badań krwi?
  • Czy matematyka może przydać się w kuchni?

Realizując poszczególne zadania uczniowie mogli przekonać się, jak szerokie zastosowanie ma wiedza matematyczna oraz możliwość sprawdzenia, w jaki sposób z matematyki korzystają przedstawiciele różnych zawodów: kucharze, projektanci, krawcy, laboranci, tancerze czy muzycy. Podczas projektu dzieci rozbudzały swoją wyobraźnię, ciekawość i kreatywność. Na zakończenie  realizacji projektu uczniowie otrzymali dyplomy z życzeniami dalszych sukcesów.

 

                                                                                        Anna Szymczak i Robert Mazurek

 

2022-06-22
Barbara Szummer