Podsumowanie projektu „Od grosika do złotówki”

W roku szkolnym 2021/2022 klasa 2c uczestniczyła w projekcie „Od grosika do złotówki”. Jest to program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla pierwszego etapu kształcenia szkoły podstawowej, którego organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Bankowcy dla Edukacji, PZU. Honorowy patronat objęło Ministerstwo Finansów. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie).

Główne cele programu:

 • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
 • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów wypełnia „Dziennik podróży”,   w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.

GRUDZIEŃ 2021

W pierwszym etapie realizacji projektu uczniowie poznali głównego bohatera projektu – Grosika.

STYCZEŃ 2022 – PLANETA GROSIK

Uczniowie poznali pojęcia: moneta, banknot, nominał, bilon, awers i rewers, NBP, PLN. Zapoznani zostali z polskimi monetami i banknotami oraz sposobami ich zabezpieczania. Doskonalili umiejętność liczenia pieniędzy. Wypowiadali się na temat znaczenia pieniędzy w życiu rodziny.

LUTY - PLANETA PORTFELIK

Uczniowie poznali znaczenie pojęć: pensja, wynagrodzenie, kieszonkowe, wolontariusz, gotówka, bankomat. Zapoznali się ze sposobami zarabiania i przechowywania pieniędzy oraz zauważyli wartość i potrzebę pracy.

MARZEC – PLANETA SKARBONKA

Drugoklasiści poznali znaczenie pojęć: konto, nominał, debet, karta płatnicza, bankowiec, bankier, lokata, bankomat, kredyt, saldo, obligacja, rachunek oraz zaznajomili się ze sposobami przechowywania pieniędzy dawniej i dziś. Dowiedzieli się o możliwościach oszczędzania w różnych sytuacjach dnia codziennego oraz poznali różnorodne sposoby lokowania pieniędzy.

KWIECIEŃ – PLANETA ZABAWKA

Uczniowie poznali pojęcia: reklama, promocja, szata graficzna, marka, oferta, jakość, reguła, budżet domowy, data ważności, produkt, rozważny klient, konsument, atest, instrukcja, deficyt budżetowy, cena, podatki. Rozmawialiśmy o wpływie reklamy na dokonywane zakupy.

MAJ

Przygotowując Grosikową Majówkę dzieci poznały pojęcia: recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne, ochrona środowiska, oszczędzanie przyrody, oszczędzanie domowego budżetu, bank, stan konta, wypłata, gotówka, bogactwo, skarby, dobro narodowe. Przyswoiły zasady selektywnej zbiórki odpadów i dowiedziały się, jakie korzyści przynosi oszczędzanie budżetu domowego poprzez ochronę środowiska.

CZERWIEC – PLANETA PARASOL

Uczniowie poznali pojęcia: gotówka, depozyt, bankomat, bezpieczeństwo w sieci, dług, pożyczka, budżet, karta płatnicza. Rozmawiały o sposobach bezpiecznego przechowywania pieniędzy oraz zasadach racjonalnego gospodarowania własnym budżetem.

Realizacja projektu oparta jest na zastosowaniu metod i technik aktywizujących polegających na:

 • zabawach,
 • działaniu,
 • przekazie słownym,
 • samodzielnym doświadczaniu,
 • grach dydaktycznych,
 • spontanicznej, swobodnej aktywności dziecka,
 • obserwacji i pomiarze,
 • samodzielnym dochodzeniu do wiedzy,
 • uczeniu się przez odkrywanie,
 • twórczym rozwiązywaniu problemów.

Projekt będzie kontynuowany w klasie trzeciej do grudnia 2022 roku.

Grażyna Halesiak-Kopik

 

2022-06-17
Barbara Szummer