Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szk. 2022/2023

Kartę zgłoszenia do świetlicy należy złożyć do 15 lipca 2022 r. w sekretariacie szkoły lub wrzucając do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych w holu budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 5 lub przy ul. 3 Maja 49 albo wysyłając zdjęcie/skan czytelnie wypełnionej i podpisanej karty na e-mail: b.wawrzyniecka@izabelin.edu.pl

2022-06-09
Barbara Szummer  

Pobierz pliki