Podsumowanie Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego EDI

22 kwietnia 2022 roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy EDI. Jego celem było propagowanie wśród dzieci zagadnień związanych z ekologią. Konkurs miał przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej uczniów oraz wzbogacić obchody związane z Dniem Ziemi. W Polsce w klasach 1-3 do testu konkursowego podeszło 742, w tym 12 uczniów naszej szkoły. Test składał się z 26 pytań. Do każdego pytania podane były cztery warianty odpowiedzi, z których przynajmniej jeden był prawidłowy. Ocenie podlegała każda odpowiedź (od Ado D) do każdego pytania w teście tak, że za poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymywał +1 punkt, a za błędnie zaznaczoną –1 punkt. W związku z powyższym uczeń za jedno pytanie maksymalnie mógł uzyskać +4 punkty, a minimalnie –4 punkty. Aby żaden uczestnik nie zakończył konkursu wynikiem ujemnym, organizator przyznał na starcie każdemu uczniowi 104 punkty. W związku z tym zawodnik mógł zdobyć maksymalnie 208, a minimalnie 0 punktów.

Uczniowie z najwyższymi wynikami w naszej szkole:

Blanka Choromańska kl. 2c (16 wynik w kraju)

Wiktoria Stypka kl. 2b (17 wynik)

Jan Stypka kl. 2b (18 wynik)

Aleksandra Kępa kl. 2c (19 wynik)

Nadia Dytko kl. 1c (20 wynik).

Wszyscy uczniowie naszej szkoły zdobyli dyplomy uznania.

Serdecznie gratulujemy!

Szkolny koordynator: Grażyna Halesiak-Kopik