"Lekcja nieśmiecenia" - udział w projekcie uczniów klas 1-3

W klasie 2d został zorganizowany warsztat, w którym wzięli udział uczniowie wspierani przez wychowawcę. W trakcie dyskusji uczniowie ustalili, że największym wyzwaniem jest obecnie marnowanie jedzenia. W szkole funkcjonuje Gminna stołówka, z której korzysta większość uczniów. Pełnowartościowe posiłki serwowane uczniom nie zawsze trafiają w gusta i smaki każdego ucznia. Niejednokrotnie zdarza się, że uczniowie nie znają niektórych potraw lub też nie mieli okazji wcześniej ich degustować. W takiej sytuacji niektórzy próbują nowych potraw, aby zaznajomić się z nowym smakiem i samodzielnie ocenić swój stosunek do niego. Jednakże nie zawsze tak jest. Niektórzy z uczniów, nie znając danej potrawy, rezygnują z jej zjedzenia, nawet nie próbując. Temat ten został wybrany jako myśl przewodnia realizowanego projektu.

Szkoła Podstawowa w Izabelinie od wielu lat promuje i prowadzi działania proekologiczne. Fakt, iż Gmina Izabelin znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Kampinoskiej i Kampinoskiego Parku Narodowego sprzyja krzewieniu wiedzy i zachowań wspierających dbanie o środowisko w każdym z możliwych aspektów.

W związku z powyższym, udział w akcji „Lekcja nieśmiecenia” stanowił naturalną aktywność zarówno wśród kadry pedagogicznej, jak i wśród uczniów. Zespół projektowy stanowili uczniowie klasy 2d, pracujący pod opieką wychowawcy będącego koordynatorem projektu w szkole. W wyniku dotychczasowych doświadczeń, jako najbardziej intersujący i zarazem najbardziej nurtujący, został wybrany aspekt marnowania żywności.

W trakcie dyskusji stwierdzono, że jeszcze kilka lat temu najprawdopodobniej pierwsze miejsce zająłby problem nadmiernej ilości gromadzonego plastiku. Jednakże przeprowadzone dotychczas (i nadal prowadzone) działania edukacyjne (w tym uruchomione miejsca segregowania śmieci, czy zachęcanie do użytkowania pojemników i bidonów wielokrotnego użytku) zmieniły tę sytuację. Obecnie największym wyzwaniem w tym zakresie jest „marnotrawienie” jedzenia. W ramach realizacji konkursu postawiono na przygotowanie i wdrożenie kampanii edukacyjnej wśród uczniów. Realizacja polegała na wykonaniu przez uczniów prac plastycznych w postaci plakatów z hasłami edukacyjnymi. W pierwszym kroku została wypracowana lista haseł:

 • Włącz myślenie, szanuj jedzenie!
 • Nie marnuję, bohaterem się mianuję!
 • Szanujemy, nie marnujemy!
 • Żywności nie marnuję, bo ją kupuję!
 • Planuję! Kupuję! Gotuję! Nie marnuję!
 • Kto nie marnuje, ten więcej zyskuje!
 • Ratuj jedzenie przed wyrzuceniem!
 • Marnując żywność, marnujesz planetę!
 • Myśl ekologicznie – szanuj planetę, postępuj ekonomicznie – oszczędzaj monetę!
 • Życzymy powodzenia w niemarnowaniu jedzenia!
 • Niewyrzucanie równa się oszczędzanie!
 • Kto żywności nie traci, mniej płaci!
 • Myślę, więc nie marnuję!
 • Im mniej jedzenia marnujesz, tym większy kawałek świata ratujesz!

Następnie każda klasa wylosowała i otrzymała jedno hasło, które miało zostać przekształcone w plakat w formacie co najmniej A1. Przygotowanie, w poszczególnych klasach, plakaty zostały rozwieszone w stołówce, aby uczniowie spożywający obiady mieli okazję zapoznania się z ich treścią i tym samym podjęli próbę zredukowania ilości wyrzucanego jedzenia. Warto zauważyć, że przeprowadzenie akcji edukacyjnej w formule „dzieci-dzieciom” miało wielowymiarowy charakter i wartość proekologiczną. Po pierwsze, uczniowie wykonując prace plastyczne rozmawiali o tematach związanych w treścią haseł oswajając się z celami akcji i przyswajając ich treść w sposób naturalny. Po drugie, w trakcie posiłków mogli zapoznać się z innymi hasłami, czytając je z większym zainteresowaniem. Po trzecie zaś, skoro najlepszą metodą nauki jest forma bazująca na własnym doświadczeniu, tak też w tym wypadku możliwość obserwacji wyników własnej pracy sprzyjała i znacząco przyczyniła się do większej chęci uczniów do praktycznego stosowania idei.

W akcji przygotowania plakatów uczestniczyło 14 klas (5 klas pierwszych, 4 klasy drugie i 5 klas trzecich). Prace plastyczne wspierane były merytorycznie przez 18 nauczycieli. W sumie w akcji wzięło udział ponad 320 uczniów.

Koordynator projektu Agnieszka Bujak

2022-05-17
Barbara Szummer