Podsumowanie akcji Góra Grosza

W bieżącym roku szkolny po raz kolejny cała społeczność szkolna wzięła udział w XXII akcji Góra Grosza. Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej. Zebrane fundusze pomagają tworzyć programy, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź stworzyć miejsca, które w miarę możliwości będą zbliżone do domu rodzinnego. Zebrane fundusze wykorzystywane są również do tworzenia programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. Udział w akcji Góra Grosza daję możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z pieczy zastępczej. Akcja ma również ogromny walor wychowawczy, uczniowie  zauważają, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz innych osób potrzebujących wsparcia.

W tegorocznej akcji udało nam się zebrać kwotę - 255 zł.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie akcji Góra Grosza.

Szkolny koordynator Edyta Sobotka-Krupa oraz uczniowie klasy 3E

 

2022-05-11
Barbara Szummer