Zebrania z Rodzicami – 10 maja 2022 r. (klasy 1-3, budynek szkoły przy ul. Wojska Polskiego 5)

  • Rodzice, którzy chcą się spotkać z wybranymi nauczycielami online lub stacjonarnie proszeni są o przekazanie takiej informacji nauczycielowi przez dziennik elektroniczny do godz. 14.00 w dniu zebrania (10 maja 2022 r.).
  • We wtorek 10 maja 2022 r. wychowawcy klas 1-3 spotykają się z Rodzicami uczniów wg. harmonogramu spotkań zamieszczonego w poniższym załączniku.
  • W przypadku spotkania online - wychowawca w aplikacji Teams w kalendarzu planuje spotkanie, które nie powinno rozpocząć się wcześniej niż o godz. 18.00. Jeśli Rodzice będą mieli problem z zalogowaniem do aplikacji proszeni są o kontakt z wychowawcą za pomocą dziennika elektronicznego.
2022-05-04
Barbara Szummer  

Pobierz pliki