Zebrania z Rodzicami - maj 2022 r. (budynek szkoły przy ulicy 3 Maja 49)

  • W środę 11 maja 2022 r. wychowawcy klas 4-8 spotykają się online z Rodzicami za pomocą aplikacji Teams. Rodzic korzysta w czasie zebrania z konta swojego dziecka. Spotkanie powinno zacząć się nie wcześniej niż o godz. 18.00.
  • Wychowawca w aplikacji Teams w kalendarzu planuje spotkanie i ustala godzinę łączenia się z Rodzicami. Jeśli Rodzice będą mieli problem z zalogowaniem do aplikacji proszeni są o kontakt z wychowawcą za pomocą dziennika elektronicznego
  • Zebrania poszczególnych oddziałów mogą się w tym miesiącu odbyć również stacjonarnie. Na zebraniach w marcu wychowawca i Rodzice ustalili sposób organizacji zebrań. Godzinę zebrania ustala wychowawca w porozumieniu z Rodzicami.
  • Rodzice, którzy chcą się spotkać indywidulanie (online) z wybranym nauczycielem, proszeni są o kontakt w tej sprawie przez dziennik z konkretnym nauczycielem do godz. 14.00 w dniu zebrań (11.05.2022 r.).

 

2022-05-04
Magdalena Majdańska-Kozak