Jesteś na archiwalnej stronie Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Kliknij w poniższy link, aby przejść na aktualną stronę.

Nowy adres: https://izabelin.pl/sp/

Konkurs na projekt okładki do wybranej książki Tolkiena

Regulamin konkursu

Uczestnicy :

- uczniowie klas 5-8.

Cele:

- popularyzacja twórczości J. R. R. Tolkiena,

- rozwijanie zainteresowań literackich i plastycznych uczniów,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się programami graficznymi i twórcze wykorzystanie ich możliwości.

Warunki konkursu :

Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu okładki dowolnej książki J.R.R. Tolkiena. Okładkę można zaprojektować w dwóch formach:  praca plastyczna w formacie A4 lub A2 lub projekt cyfrowy  (obraz w formacie jpg lub png) przygotowany w dowolnym programie graficznym,

- technika dowolna płaska (np. rysunek, malarstwo, collage),

- praca powinna być przygotowana samodzielnie i podpisana (imię, nazwisko i klasa) - z tyłu pracy lub w tytule pliku,

- na okładce powinien znaleźć się tytuł książki i autor,

- można umieścić także logo wydawnictwa (może być wymyślone),

- warto wykorzystać ciekawe fonty (czcionki) i dobrać je odpowiednio do charakteru okładki.

Warunkiem udziału w konkursie jest pisemna zgoda rodzica (druk w załączniku).

 

Kryteria oceny prac :

- oryginalność

- zgodność z tematem

- staranność wykonania, czytelność napisów

- kompozycja i spójność elementów projektu: napisów i grafiki.

 

Termin składania prac :

do 25 kwietnia 2022 w bibliotece szkolnej.

Nagrody

Przewidziano 3 nagrody główne i wyróżnienia w zależności od ilości złożonych prac.

Zgłoszone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej i w bibliotece szkolnej.

 

Koordynatorzy konkursu:

Agata Czunikin-Krasowick i Agata Kropidłowska

 

2022-04-04
Agata Kropidłowska  

Pobierz pliki

\plik do pobrania Zgoda dla rodziców (13.93 kB)