Zebrania z Rodzicami - marzec 2022 r. (budynek szkoły przy ulicy 3 Maja 49)

Zasady organizowania zebrań – 2 marca 2022 r.

• W środę 2 marca 2022 r. wychowawcy klas 4-8 spotykają się online z Rodzicami za pomocą aplikacji Teams. Rodzic korzysta w czasie zebrania z konta swojego dziecka. Spotkanie powinno zacząć się nie wcześniej niż o godz. 18.00.
• Wychowawca w aplikacji Teams w kalendarzu planuje spotkanie i ustala godzinę łączenia się z Rodzicami. Jeśli Rodzice będą mieli problem z zalogowaniem do aplikacji proszeni są o kontakt z wychowawcą za pomocą dziennika elektronicznego.
• Rodzice, którzy chcą się spotkać indywidulanie (online) z wybranym nauczycielem, proszeni są o kontakt w tej sprawie przez dziennik z konkretnym nauczycielem do godz. 14.00 w dniu zebrań (2.03.2022 r.).
• Jeśli rodzice z wyprzedzeniem zgłoszą wychowawcy potrzebę zorganizowania zebrania stacjonarnego, to szkoła może umożliwić takie spotkanie.

2022-02-22
Magdalena Majdańska-Kozak