Powiatowy Konkurs Matematyczny „STOŻEK”

Zapraszam do udziału w Powiatowym Konkursie Matematycznym STOŻEK - według organizatorów, wskazany jest udział uczniów klas ósmych.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

I etap szkolny - zadania konkursowe (5 – 10 zadań otwartych) - 13.01.2022r. (czwartek) godz. 9:00. Czas trwania - 90 minut. II etap warszawski – zadania konkursowe (5 - 10 zadań otwartych). Do II etapu kwalifikują się uczniowie, którzy w I etapie szkolnym uzyskają minimum 85% punktów możliwych do zdobycia.
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie swojemu nauczycielowi matematyki wypełnionej zgody rodzica - do 10 stycznia (poniedziałek) 2022r.
 
Koordynator,
Anna Licznerska
2022-01-05
Magdalena Majdańska-Kozak  

Pobierz pliki

\plik do pobrania regulamin (183.19 kB)

\plik do pobrania zgoda Rodzica (81.53 kB)