Opłata za obiady za styczeń 2022 r.

Opłatę za styczeń, w kwocie 60 zł prosimy wnosić do 5 stycznia 2022 r.

Dane do przelewu: PKO BP S.A 98 1020 1026 0000 1402 0180 4723

Szkoła Podstawowa w Izabelinie, ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin

Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

2022-01-03
Barbara Szummer