Zebrania z Rodzicami - grudzień 2021 r. (budynek szkoły przy ulicy 3 Maja 49)

Zasady organizowania zebrań – 8 grudnia 2021 r.

• W środę 8 grudnia 2021 r. wychowawcy klas 4-8 spotykają się online z Rodzicami za pomocą aplikacji Teams. Rodzic korzysta w czasie zebrania z konta swojego dziecka. Spotkanie powinno zacząć się nie wcześniej niż o godz. 18.00
• Wychowawca w aplikacji Teams w kalendarzu planuje spotkanie i ustala godzinę łączenia się z Rodzicami. Jeśli Rodzice będą mieli problem z zalogowaniem do aplikacji proszeni są o kontakt z wychowawcą za pomocą dziennika elektronicznego
• Rodzice, którzy chcą się spotkać indywidulanie (online) z wybranym nauczycielem, proszeni są o kontakt w tej sprawie przez dziennik z konkretnym nauczycielem do godz. 14.00 w dniu zebrań (8.12.2021 r.).
• Jeśli rodzice z wyprzedzeniem zgłoszą wychowawcy potrzebę zorganizowania zebrania stacjonarnego, to szkoła może umożliwić takie spotkanie.

2021-12-01
Magdalena Majdańska-Kozak