Izabelińczyk Roku 2020


Nauczycielom z Gminy Izabelin, na wniosek Pani Wójt, Kapituła Izabelińczyka Roku przyznała tytuł Izabelińczyka Roku 2020.

2021-10-18

Barbara Szummer  
powrót