Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 17 maja 2021 r.

Klasy I – III

Od 17 maja 2021 r. uczniowie klas 1-3 będą kontynuować nauczanie stacjonarne, z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

  • Zajęcia lekcyjne odbywać się będą według dotychczasowego planu lekcji - dla uczniów z poszczególnych oddziałów będą realizowane w przypisanych na stałe salach (z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego, informatyki oraz szkolnych zajęć pozalekcyjnych). Uczeń wchodzi do szkoły określonym wejściem i kieruje się bezpośrednio do szatni, a następnie do sali lekcyjnej.
  • Uczniowie klas 1 i 2 mogą przychodzić do szkoły od godziny 7.30 – zorganizowany jest dyżur nauczyciela na korytarzu szkolnym. Uczniowie klas 3 mogą korzystać z porannej świetlicy od godziny 7.00. Świetlica po lekcjach dostępna jest dla wszystkich zapisanych uczniów do godziny 17.00.
  • Szkolne zajęcia dodatkowe będą odbywać się według dotychczasowego harmonogramu.

Klasy IV - VIII

Od 17 maja 2021 r. klasy 4-8 przechodzą na nauczanie w systemie hybrydowym. W związku z tym ustala się następującą organizację pracy:

klasa

organizacja pracy z podziałem na dni tygodnia

17, 18, 19 maja

20, 21, 24, 28 maja

4a

zajęcia stacjonarne w szkole (s. 28),

wejście przy bibliotece

nauczanie zdalne (Teams)

4b

nauczanie zdalne (Teams)

zajęcia stacjonarne w szkole (s. 28),

 wejście przy bibliotece

4c

zajęcia stacjonarne w szkole, s. 23,

 wejście przy bibliotece

nauczanie zdalne (Teams)

4d

nauczanie zdalne (Teams)

zajęcia stacjonarne w szkole (s. 23),

 wejście przy bibliotece

5a

zajęcia stacjonarne w szkole (s. 111),

 wejście przy sali 115

zajęcia stacjonarne w szkole (s. 111),

 wejście przy sali 115

5b

zajęcia stacjonarne w szkole (s. 113),

wejście przy sali 115

zajęcia stacjonarne w szkole (s. 113),

wejście przy sali 115

6a

nauczanie zdalne (Teams)

zajęcia stacjonarne w szkole (s. 209),

wejście przy sali 115

6b

zajęcia stacjonarne w szkole (s. 205),

wejście przy sali 115

nauczanie zdalne (Teams)

6c

zajęcia stacjonarne w szkole (s. 212),

wejście przy sali 115

nauczanie zdalne (Teams)

6d

nauczanie zdalne (Teams)

zajęcia stacjonarne w szkole (s. 211),

wejście przy sali 115

6e

zajęcia stacjonarne w szkole (s. 208),

wejście przy sali 115

nauczanie zdalne (Teams)

6f

nauczanie zdalne (Teams)

zajęcia stacjonarne w szkole (s. 214),

wejście przy bibliotece

6g

zajęcia stacjonarne w szkole (s. 210),

wejście przy sali 115

nauczanie zdalne (Teams)

7a

nauczanie zdalne (Teams)

zajęcia stacjonarne w szkole (s. 14),

wejście główne, oddział korzysta z szatni

7b

zajęcia stacjonarne w szkole (s. 41),

wejście główne, oddział korzysta z szatni

nauczanie zdalne (Teams)

7c

nauczanie zdalne (Teams)

zajęcia stacjonarne w szkole (s. 38),

wejście główne, oddział korzysta z szatni

7d

zajęcia stacjonarne w szkole (s. 14),

wejście główne, oddział korzysta z szatni

nauczanie zdalne (Teams)

7e

nauczanie zdalne (Teams)

zajęcia stacjonarne w szkole (s. 42),

wejście główne, oddział korzysta z szatni

7f

zajęcia stacjonarne w szkole (s. 37),

wejście główne, oddział korzysta z szatni

nauczanie zdalne (Teams)

8a

nauczanie zdalne (Teams)

nauczanie zdalne (Teams)

8b

nauczanie zdalne (Teams)

nauczanie zdalne (Teams)

8c

nauczanie zdalne (Teams)

nauczanie zdalne (Teams)

8d

nauczanie zdalne (Teams)

nauczanie zdalne (Teams)

8e

nauczanie zdalne (Teams)

nauczanie zdalne (Teams)

 

  • Zajęcia zdalne i stacjonarne odbywają się według obowiązującego planu lekcji. Niektóre oddziały w czasie nauki hybrydowej w systemie stacjonarnym będą miały zmienione przypisane we wrześniu sale lekcyjne oraz wejście do szkoły. Szczegóły przekażą uczniom wychowawcy, zmiany są też widoczne w tabeli powyżej.
  • Uczniowie przebywający w szkole (tj. uczący się stacjonarnie) na dotychczasowych zasadach mogą korzystać ze świetlicy szkolnej (dotyczy klas IV), zajęć dodatkowych i obiadów. Będą się odbywały wszystkie zajęcia dodatkowe, także realizowane w ramach programu unijnego.
  • Informacji o nadpłatach za obiady udziela szkolny sekretariat pod numerem: 22 722 60 22 lub mailowo: a.gorka@izabelin.edu.pl. Prosimy o dokonywanie opłat za obiady majowe do 10 maja (liczbę dni, w których dziecko będzie w maju obecne w szkole mnożymy razy 4 zł).
  • Rodzice uczniów zainteresowani obiadami na wynos, proszeni są o kontakt mailowy z pracownikiem CUWI – e.przygoda@izabelin.pl. Do każdego obiadu na wynos należy dopłacić 3 zł (koszt opakowania). Wpłaty dokonujemy na rachunek szkoły.
  • Dni egzaminu ósmoklasisty tj. 25, 26 i 27 maja to dla klas 4-7 dni wolne od zajęć dydaktycznych (nie ma wtedy zajęć stacjonarnych i zdalnych).
  • Podczas nauki stacjonarnej obowiązywać będą zasady reżimu sanitarnego i przyjęte w szkole procedury bezpieczeństwa (dostępne w załączniku).

 

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie będą uczyć się stacjonarnie.

2021-05-05
Anita Fieducik  

Pobierz pliki