Lekcja:Enter


Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Izabelinie biorą udział w projekcie edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter”. Jest on skierowany do nauczycieli i kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach programu prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 

2021-02-22

Magdalena Majdańska-Kozak  
powrót