Oferta poradni on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków, rodziców i nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych, zlecono w 2020 r. Fundacji Drabina Rozwoju, do realizacji, zadanie publiczne stworzenia poradni on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Ideą działania poradni jest łączenie online użytkowników poszukujących pomocy ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają.

Powstanie poradni on-line ma na celu zwiększenie:

Dostępności i skrócenie czasu do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów/wychowanków, kadry pedagogicznej i rodziców poprzez on-line tj. video czat/czat;

Wiedzy poprzez udostępnienie szerokiej bazy materiałów z obszaru kryzysu psychicznego, problemów emocjonalnych, zaburzeń psychicznych, problemów samobójstw, uzależnień i przemocy;

Współpracy międzysektorowej pomiędzy: resortami, szkołami, różnymi instytucjami i organizacjami, w tym z zakresu świadczonej pomocy psychologicznej, ochrony zdrowia i środowiskowego wsparcia;

Informacji o podmiotach świadczących pomoc poprzez interaktywną mapę Polski w podziale na województwa i profile instytucji. 

Adres poradni online dostępny jest pod adresem https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/

2021-01-20
Magdalena Majdańska-Kozak  

Pobierz pliki