Posumowanie świetlicowej akcji "Higiena, a zdrowie"

Z końcem listopada zakończyliśmy świetlicową akcję „Higiena a zdrowie”, która trwała trzy miesiące. Akcja miała na celu edukowanie uczniów i poszerzanie ich wiadomości nie tylko w zakresie przestrzegania higieny związanej z COVID-19, ale również higieny szerzej rozumianej. Podczas przebywania uczniów w świetlicy szkolnej, prowadzony był cykl zajęć związanych również z:

  • higieną osobistą (mycie rąk i całego ciała oraz dezynfekcja rąk, dbanie o zęby, włosy, paznokcie, zmiana bielizny osobistej, higiena nosa);
  • higieną miejsca pracy, otoczenia (sprzątanie domu, pokoju, biurka, czyszczenie klawiatury, ścielenie łóżka oraz dezynfekcja sprzętów w szkole);
  • higieną związaną z przygotowywaniem posiłków (dokładne mycie rąk, utrzymywanie na bieżąco czystości podczas przygotowywania posiłków - uczniowie dowiedzieli się również jak pozbyć się pestycydów z warzyw i owoców).

Zajęcia w formie stacjonarnej prowadzone były do 6 listopada, po tym czasie akcja była kontynuowana w wirtualnej świetlicy:

https://padlet.com/szkolawizabelinie/xgcc3vy5ex1uwr9v

Oprócz zasad dotyczących higieny, uczniowie poznali również skutki nieprzestrzegania higieny i ich wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka.

Tematyka akcji okazała się strzałem w dziesiątkę. Na pewno kiedyś do niej wrócimy. Mamy nadzieję, że uczniowie wzięli sobie do serca wszystkie zasady dotyczące przestrzegania higieny i będą je stosować w życiu codziennym.

Koordynatorzy akcji: Małgorzata Wierzbicka, Katarzyna Lendzioszek

  

 

2020-12-09
Barbara Szummer