"Moja szkoła"- projekt unijny

„Moja szkoła”

Szkoła Podstawowa w Izabelinie uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Moja szkoła”. Przedsięwzięcie będzie prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), Działanie 9.5 (Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich).

Projekt realizowany będzie w naszej szkole od września 2012 r. do sierpnia 2013 r. w partnerstwie z Fundacją Porozumienia Gospodarczego. Uczestnikami projektu będą uczennice i uczniowie klas I – III uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Izabelinie, którzy uzyskają wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Projekt zakłada również włączenie rodziców dzieci w proces edukacyjny. Zakładamy zorganizowanie dziewięciu grup o różnych poziomach zaawansowania. W projekcie weźmie udział setka dzieci, dla których łącznie przewidziano czterysta godzin zajęć.

Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie umiejętności posługiwania się przez uczniów językiem angielskim, gdyż język ten stanowi podstawę wykształcenia ogólnego i w przyszłości będzie decydował o możliwości kontynuowania dalszej nauki, w tym samokształcenia w wielu zawodach.

Zajęcia będą prowadzone dwa razy tygodniu w pierwszym semestrze tego roku szkolnego i raz w tygodniu w drugim semestrze w grupach kilkuosobowych. Podczas zajęć zostaną wykorzystane pomoce dydaktyczne zakupione ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Rekrutacja będzie prowadzona we wrześniu 2012 r. wg opracowanego regulaminu, zgodnego z wytycznymi projektu, w tym również zgodnie z polityką równych szans.

Liczymy na to, że systematyczny udział w planowanych zajęciach ułatwi Państwa dzieciom osiągnąć sukces edukacyjny.

 

2012-09-20
Grzegorz Psuja  

Pobierz pliki