Tomik Literacki Młodych Autorów o tematyce przyrodniczej

Finał XII edycji konkursu Tomik Literacki Młodych Autorów odbył się 18 czerwca 2012 r. Zwycięzcy i wyróżnieni w Konkursie odebrali dyplomy i nagrody podczas uroczystej gali, która miała miejsce w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Izabelinie.   

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z całego województwa mazowieckiego.   Nadesłano 7012 prac, spośród których Jury wyłoniło 52 laureatów.

Młodzi twórcy bardzo się starali pisząc wiersze i opowiadania o tematyce przyrodniczej. Do zadań konkursowych należało też przygotowanie szaty edytorsko-plastycznej książki. Ich dzieła były oceniane w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i edytorskiej z uwzględnieniem wieku twórcy tj. kl. I-III, kl. IV-VI.

Podczas gali wręczono wspaniałe nagrody: tablety, rowery, czytniki, głośniki, farby. Oprócz dyplomów i nagród konkursowych wyróżnieni otrzymali też nagrody ufundowane przez Dyrektora KPN oraz Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

 

Laureatami pierwszych miejsc w Konkursie zostali:

Sylwia Sobiecka z kl. IV Szkoły Podstawowej w Izabelinie,

Weronika Gapińska z kl. IV Szkoły Podstawowej w Gozdowie,

Kacper Kwasiborski z kl. IV Szkoły Podstawowej w Szydłowie.

 

Drugie miejsca zdobyli uczniowie z naszej, izabelińskiej Szkoły Podstawowej::

 Michał Gmochowski z kl.IV,

Małgorzata Jońca z kl. IV,

 Hanna Broszczak z kl. IV.

 

Nagrody główne dla szkół biorących udział w Konkursie trafiły do szkół:

Szkoły Podstawowej w Izabelinie,

Szkoły Podstawowej w Gozdowie,

Szkoły Podstawowej w Szydłowie.

 

  Wśród patronów medialnych znaleźli się: Biblioteka w Szkole, EKORadio, Radio „Alfa” Kraków, Wszystko dla Szkoły, Wychowanie na co dzień, Mały Artysta, Płomyczek, Echa Leśne, Poznajmy Las, Puszcza Kampinoska, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz nasze gminne czasopismo - Listy do Sąsiada.

 

Jury obradowało w składzie:

Stanisława Fadrowska-Adamczyk - nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół w Izabelinie; przewodnicząca Jury 

Anna Ilnicka - nauczyciel j. polskiego, Zespół Szkół w Krakowie

Katarzyna Kachel - dziennikarka „Gazety Krakowskiej”

Alina Karaśkiewicz - nauczyciel konsultant w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli

dr inż. Katarzyna Klimkowska - główny specjalista, Wydział Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody w Warszawie

Agnieszka Krajewska - animator kultury, instruktor w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Janusz Nowicki - aktor Teatru Współczesnego w Warszawie

Ryszard Rodzik - poeta, dziennikarz Radia „Alfa” w Krakowie

dr hab. Bogumiła Staniów - profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Zofia Szemraj - nauczyciel j. polskiego, Szkoła Podstawowa nr 4 w Markach

Grażyna Szymańska - nauczyciel j. polskiego, Gimnazjum w Szydłowie

Elżbieta Ulinowicz - kustosz, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Agnieszka Wróblewska - studentka, Uniwersytet w Białymstoku

Andrzej Walter - poeta, fotografik z Gliwic

Iwona Żuk - nauczyciel j. polskiego, Zespół Szkół w Izabelinie.  

Podczas Gali wręczono też statuetki i podziękowano za wsparcie: Panu Witoldowi Malarowskiemu -  Wójtowi gminy Izabelin, Panu Tomaszowi Skrzyczyńskiemu - Prezesowi WFOŚiGW w Warszawie, dr Katarzynie Klimkowskiej i Panu Ryszardowi Górce, Dyrektorowi Administracyjnemu Zespołu Szkół w Izabelinie.

Specjalne podziękowania i statuetki wręczyła Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Panu Antoniemu Zychowi – dyrektorowi Zespołu Szkół, Stanisławie Fadrowskiej i Ryszardowi Górce za zorganizowanie XII edycji wojewódzkiego Konkursu Tomik Literacki Młodych Autorów.

Serdecznie dziękuję za miłą i owocną współpracę Pani Agacie Kropidłowskiej, Pani Agacie Czunikin-Krasowickiej, Pani Annie Górce, Panu Łukaszowi Konarskiegmu, Panu Czesławowi Maślance i pracownikom obsługi.

 

Organizator konkursu

Stanisława Fadrowska

2012-06-28
Agata Kropidłowska