Struktura organizacyjna

      Utworzony uchwałą Rady Gminy Izabelin nr LIII/340/02 z dnia 5 czerwca 2002 r. dotychczasowy  zespół szkół został przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. płka Stanisława Królickiego (uchwała XXX/249/17 z dnia 27 wrzesnia 2017 r.)

          

                                                     Kierownictwo:

      Dyrektor Szkoły                                                                Antoni Zych

      Wicedyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych         Ryszard Górka

      Wicedyrektor                                                                    Magdalena Majdańska-Kozak

      Wicedyrektor                                                                    Anita Fieducik

      Wicedyrektor ds. Edukacji Wczesnoszkolnej                  Barbara Szummer

 

 

2012-05-21
Antoni Zych