Podręczniki

Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas drugich i trzecich otrzymają we wrześniu podręczniki i ćwiczenia z dotacji MEN.