Podręczniki

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas trzecich otrzymają we wrześniu podręczniki i ćwiczenia z dotacji MEN.