Harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2017/2018.

W załączniku umieszczono harmonogram zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018. Wykaz pozostałych zajęć pozalekcyjnych zostanie podany około 19 września.

Wszystkie zajęcia dodatkowe będą się odbywały od 18 września 2017 r.

2016-09-03
Magdalena Majdańska-Kozak  

Pobierz pliki