Nauczyciele uczący w Gimnazjum w Izabelinie

 

Lp.

 nazwisko  imię nauczyciela

przedmiot

e-mail 

1.

Czunikin-Krasowicka Agata

 plastyka

a.czunikin@izabelin.edu.pl

2.

Druchlińska Ewelina

język polski

e.mera@izabelin.edu.pl

3.

Gorczak Katrzyna

język hiszpański k.gorczak@izabelin.edu.pl
4.

Grudziński Mikołaj

religia m.grudzinski@izabelin.edu.pl
5.

Grześlak Jowita

język niemiecki j.grzeslak@izabelin.edu.pl

6.

Grześlak Michał

informatyka

m.grzeslak@izabelin.edu.pl

7.

Janikowska Elżbieta

język hiszpański e.janikowska@izabelin.edu.pl
8.

Kandziora Anna

fizyka, matematyka a.kandziora@izabelin.edu.pl
9.

Klimek Justyna

wychowanie fizyczne j.klimek@izabelin.edu.pl
10.

Kośmińska Lidia

zajęcia techniczne l.kosminska@izabelin.edu.pl
11.

Kozieł Gracjan

wychowanie fizyczne

g.koziel@izabelin.edu.pl

12. Kropidłowska Agata biblioteka

a.kropidlowska@izabelin.edu.pl

13.

Lewczuk Anna

 geografia

a.lewczuk@izabelin.edu.pl

14.

Licznerska Anna

matematyka a.licznerska@izabelin.edu.pl 

15.

Majdańska-Kozak Magdalena

wicedyrektor, matematyka

 m.majdanska@izabelin.edu.pl

16.

Merda Waldemar

wychowanie fizyczne

w.merda@izabelin.edu.pl

17.

Nalborska Joanna

matematyka j.nalborska@izabelin.edu.pl

18.

Omiecińska Anna

 język angielski

a.omiecinska@izabelin.edu.pl

19.

Ordon Anna

 eduk. dla bezpieczeństwa

a.ordon@izabelin.edu.pl

20. Perlan Edyta

fizyka, matematyka

e.perlan@izabelin.edu.pl

21.

Psuja Grzegorz

 historia

g.psuja@izabelin.edu.pl

22.

Rajca-Goliszek Alina

język polski a.rajca@izabelin.edu.pl
23.

Sokołowska Maja

język angielski     m.sokolowska@izabelin.edu.pl

24.

Stawski Paweł

język angielski

p.stawski@izabelin.edu.pl

25.

Szugzda-Baran Anna

pedagog, psycholog a.szugzda@izabelin.edu.pl
26. Tutkaj Paulina chemia

p.tutkaj@izabelin.edu.pl

27.

Twarowski Karol

wychowanie fizyczne k.twarowski@izabelin.edu.pl
28.

Twarowska Marta

terapia pedagogiczna m.twarowska@izabelin.edu.pl
29.

Winiarczyk-Szymerska Anna

informatyka a.winiarczyk@izabelin.edu.pl

30.

Wojciechowicz Ewa

biologia

e.wojciechowicz@izabelin.edu.pl