Nauczyciele uczący w Gimnazjum w Izabelinie

 

Lp.

 nazwisko  imię nauczyciela

przedmiot

e-mail 

1.

Biszczan Agnieszka

wychowanie fizyczne a.biszczan@izabelin.edu.pl

2.

Czunikin-Krasowicka Agata

 zajęcia plastyczne

a.czunikin@izabelin.edu.pl

3.

Druchlińska Ewelina

język polski, terapia pedagogiczna

e.mera@izabelin.edu.pl

4.

Gorczak Katrzyna

język hiszpański k.gorczak@izabelin.edu.pl
5.

Grudziński Mikołaj

religia m.grudzinski@izabelin.edu.pl
6.

Grześlak Jowita

język niemiecki j.grzeslak@izabelin.edu.pl
7.

Janikowska Elżbieta

język hiszpański e.janikowska@izabelin.edu.pl
8.

Kandziora Anna

fizyka, matematyka a.kandziora@izabelin.edu.pl
9.

Karczmarek Katarzyna

wychowanie fizyczne k.karczmarek@izabelin.edu.pl
10.

Klimek Justyna

wychowanie fizyczne j.klimek@izabelin.edu.pl
11.

Kośmińska Lidia

zajęcia techniczne l.kosminska@izabelin.edu.pl
12. Kropidłowska Agata biblioteka

a.kropidlowska@izabelin.edu.pl

13.

Lewczuk Anna

 geografia

a.lewczuk@izabelin.edu.pl

14.

Majdańska-Kozak Magdalena

wicedyrektor

  m.majdanska@izabelin.edu.pl

15.

Merda Waldemar

wychowanie fizyczne

w.merda@izabelin.edu.pl

16.

Nalborska Joanna

matematyka j.nalborska@izabelin.edu.pl

17.

Omiecińska Anna

 język angielski

a.omiecinska@izabelin.edu.pl

18.

Ordon Anna

 eduk. dla bezpieczeństwa

a.ordon@izabelin.edu.pl

19. Perlan Edyta

matematyka

e.perlan@izabelin.edu.pl

20.

Psuja Grzegorz

 historia

g.psuja@izabelin.edu.pl

21.

Rajca-Goliszek Alina

język polski a.rajca@izabelin.edu.pl
22.

Skwarek Damian

wychowanie fizyczne d.skwarek@izabelin.edu.pl
23.

Sobala Dorota

wiedza o społeczeństwie, etyka d.sobala@izabelin.edu.pl
24.

Sokołowska Maja

język angielski     m.sokolowska@izabelin.edu.pl

25.

Stawski Paweł

język angielski

p.stawski@izabelin.edu.pl

26. Tutkaj Paulina chemia

p.tutkaj@izabelin.edu.pl

27.

Twarowski Karol

wychowanie fizyczne k.twarowski@izabelin.edu.pl

28.

Wasiukiewicz Anna psycholog a.wasiukiewicz@izabelin.edu.pl

29.

Wojciechowicz Ewa

biologia

e.wojciechowicz@izabelin.edu.pl