Podręczniki

Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych otrzymają we wrześniu podręczniki i ćwiczenia z dotacji MEN.

2014-06-25
Anita Fieducik