Podręczniki

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych otrzymają we wrześniu podręczniki i ćwiczenia z dotacji MEN.

2014-06-25
Anita Fieducik