Harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2019/2020.

W załączniku umieszczono harmonogram zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz zajęć dodatkowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020.

 

2016-09-19
Anita Fieducik  

Pobierz pliki