IV koncert SZANUJEMY SIĘ I WSPIERAMY już za nami

16 czerwca 2015 roku, w Centrum Kultury Izabelin odbył się IV koncert „Szanujemy się i wspieramy”. Organizatorami koncertu byli: Wójt Gminy Izabelin, Zespół Szkół w Izabelinie oraz Centrum Kultury Izabelin.

W części artystycznej wystąpiły zespoły: Akademia Tańca LOFF oraz Smile prowadzony przez firmę Sante Fit, Chór “Izabelińskie Słowiki“, soliści: Oliwia Krupa, Aleksandra Merchel, Marlena Wojciechowska, Natalia Zielińska oraz grupa teatralna z Zespołu Szkół w Izabelinie.

Koncert poprowadzili: Daria Kuźniecow-Dudko i Olgierd Porębski z Rady Rodziców Zespołu Szkół w Izabelinie.

Antoni Zych - dyrektor Zespołu Szkół w Izabelinie i wicedyrektorzy - Barbara Szummer, Anita Fieducik oraz Magdalena Majdańska-Kozak wręczyli dyplomy uznania i nagrody wyróżnionym uczniom, którzy okazywali bezinteresowną pomoc i życzliwość poszkodowanym kolegom i koleżankom w ramach  programu „Szkoła bez przemocy” w roku szkolnym 2014/2015.  

Nagrodzono także uczniów - wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariusza z Gimnazjum im. ks. Aleksandra Fedorowicza.  Młodzież wspierała nauczycieli w opiece nad młodszymi kolegami z klas 1-6 w świetlicach szkolnych Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego oraz uczniami z  Gimnazjum w Izabelinie w roku szkolnym 2014/2015. Część wolontariuszy brała także udział w akcji na rzecz dzieci z wadami serca  - PODWÓJNE ŻYCIE- PODWÓJNE WSPARCIE, której współorganizatorami są Fundacja Serce Dziecka oraz warszawskie sklepy IKEA.

Nagrody dla naszych uczniów ufundowały firmy: Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz fundacja Polskie Forum Migracyjne.

Warto zauważyć, że podczas zeszłorocznego koncertu wyróżniono dwóch uczniów - wolontariuszy. W tym roku było ich zdecydowanie więcej - 22.

Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do młodzieży gimnazjalnej, chętnej do czynnego reagowania na potrzeby lokalnego środowiska. Podczas wolontariatu uczniowie Gimnazjum pod okiem nauczycieli wprowadzają w życie swoje pomysły na aktywne spędzanie czasu młodszych kolegów w świetlicy szkolnej. Zajęcia prowadzone są na boiskach szkolnych i terenach do nich przylegających oraz w budynku szkolnym. Do ulubionych należą rozgrywki sportowe, warsztaty z fotografii i inne. Na szczególną uwagę zasługują także zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Gimnazjaliści przeszkoleni przez Annę Ordon – pielęgniarkę szkolną, uczą młodszych uczniów, jak ratować życie osoby poszkodowanej: dziecka lub osoby dorosłej. Ćwiczenia dotyczą teorii, ale przede wszystkim praktyki. Dzieci korzystają z fantomów – przeprowadzają na nich zabiegi resuscytacyjne.  Uczą się także, jak zakładać opatrunki, układać „osoby poszkodowane” w bezpiecznych dla nich pozycjach, itp.

Klub wspiera również uczniów Szkoły Podstawowej klas 4-6 i Gimnazjum. W szkole przy ul. 3 Maja 49 uczniowie – wolontariusze zostali zaangażowani w pomoc w nauce dzieciom młodszym lub mającym problemy z poszczególnymi przedmiotami.

Istotą działania Szkolnego Klubu Wolontariusza jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim, wykorzystanie ich entuzjazmu i zapału w pracach na rzecz szkoły i jej otoczenia. Cieszymy się, że nasza młodzież jest tak aktywna i chętna do pomagania innym.

Tradycją koncertów „Szanujemy się i wspieramy” jest także pomaganie osobom niepełnosprawnym. Przez ostatnie trzy lata wspieraliśmy utalentowanych niewidomych uczniów z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Róży Czackiej w Laskach. Dzięki zaangażowaniu młodzieży z Zespołu Szkół w Izabelinie udało się zdobyć i przekazać środki finansowe szkole muzycznej prowadzonej przez Ośrodek. 

W tym roku, nasi uczniowie zaangażowali się bardzo w pomoc dla 5-letniej Ani i jej mamy – mieszkanek gminy Izabelin. Mała Ania wymaga stałej rehabilitacji  i kompleksowej terapii. Obecnie uczęszcza do Gminnego Przedszkola w Laskach. Urodziła się jako wcześniak z zaburzeniami napięcia mięśniowego i deformacją kończyn dolnych. Przeszła skomplikowane leczenie, operację i bardzo bolesną rehabilitację. W dalszym ciągu wymaga stałej i kompleksowej terapii, która będzie korygować istniejące deformacje i zapobiegać powstawaniu nowych. Leczenie jest niezbędne, ale zarazem kosztowne. Sytuacja finansowa rodziców Ani jest trudna, dlatego po koncercie nasi uczniowie zbierali pieniądze m.in. na ortezy, które  zabezpieczą efekty rehabilitacji oraz utrzymają stawy skokowe i kolanowe Ani w prawidłowym ustawieniu. 

Uzyskaliśmy kwotę 2 383,69 zł i 1 euro.  Znaczna liczba darczyńców to dzieci z Izabelina, które chętnie wrzucały do puszek swoje drobne oszczędności. Pozostali goście mogli nabyć rękodzieła wykonane  przez uczniów z Zespołu Szkół w Izabelinie, którzy pod opieką Małgorzaty Słomczyńskiej pedagog naszej Szkoły przygotowali rękodzieła - specjalnie na ten szlachetny cel. Podobnie, jak w zeszłych latach można było zakupić książki z antykwariatu „Piotruś Pan”. 

Nasi uczniowie dostrzegają różne przejawy niepełnosprawności. Kształtują swoją wrażliwość, wspierają potrzebujących dając przykład innym. Takie postępowanie jest godne podziwu i z pewnością zaowocuje w przyszłości.

Do organizacji tegorocznego koncertu zgłosiło się, podobnie jak w zeszłym roku ponad 200 wolontariuszy z Zespołu Szkół w Izabelinie oraz ludzi dobrej woli z gminy Izabelin. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Warto podkreślić, że z każdym rokiem uczniowie z Izabelina są coraz bardziej świadomi, że nic nie daje większej satysfakcji, niż praca dla drugiego, potrzebującego wsparcia człowieka.

Jesteśmy razem. W górę serca.

Tekst: Daria Kuźniecow-Dudko

Zdjęcia: Ryszard Górka

2015-06-25
Anita Fieducik