Konkurs „ Międzynarodowe Zagadki Matematyczne” po raz trzeci...

W tym roku szkolnym Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin we współpracy z Zespołem Szkół w Izabelinie, po raz kolejny zorganizowało konkurs „Międzynarodowe Zagadki Matematyczne”.

Konkurs adresowany jest do uczniów, w wieku 13 - 15 lat z gminy Izabelin oraz z naszych gmin partnerskich: Borken w Niemczech, Meru we Francji oraz Mickuny na Litwie - stąd w nazwie przymiotnik „międzynarodowe”.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy polega na rozwiązaniu 10 zagadek logicznych w czasie 60 minut. Za dobre rozwiązanie każdego zadania można było uzyskać 2 punkty, a zatem łącznie 20 punktów.

W etapie drugim, zespoły uczniowskie przygotowują prezentację multimedialną na temat życia i działalności wybranego matematyka. Za prezentację zespół może otrzymać co najwyżej 10 punktów. Razem uczestnicy mogą zdobyć maksymalnie 30 punktów.

W roku szkolnym 2014/2015 w konkursie wzięło udział 62 uczniów, w tym 18 z Izabelina, 34 z Borken i po raz pierwszy 10 uczniów z Meru. Natomiast bohaterem uczniowskich prezentacji był Rene Descartes, czyli Kartezjusz.

Warto nadmienić, że po raz pierwszy w historii naszej szkoły, udało się zorganizować wideokonferencję z Francją. Mogliśmy więc poznać naszych kolegów z liceum i rozmawiać z nimi poprzez Skype’a, wysłuchać przygotowanej przez nich prezentacji.

Należy podkreślić, że jest to głównie zasługa szkolnych informatyków - Michała Grześlaka oraz Łukasza Druchlińskiego. Serdecznie dziękujemy !

Wielki finał konkursu oraz rozdanie nagród i dyplomów miało miejsce 20 czerwca, w sobotę o godzinie 19:00 w Centrum Kultury Izabelin. Uroczystość uświetnili swoją obecnością wójt gminy Izabelin - Witold Malarowski, wicedyrektor gimnazjum Magdalena Majdańska-Kozak, sekretarz ISPMiG Katarzyna Renaud, nauczyciele Henryka Kieniarska, Michał Grześlak, rodzice, uczniowie z Izabelina i Borken oraz gość specjalny prof.nzw.dr hab. Przemysław Grzegorzewski.

Pierwsze miejsce w kategorii indywidualnej zdobył Michał Grzyb uczeń gimnazjum w Izabelinie 27,7 punktu, drugie miejsce Lukas Durben uczeń Gustav-Heinemann-Schule z Borken uzyskując 25 punktów, trzecie miejsce ex aequo Kamila Kądziela i Zuzanna Ostrowska z gimnazjum w Izabelinie, które zdobyły po 24,71 punktu.

Laureatom i wszystkim uczestnikom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w matematyce lub innych dziedzinach wiedzy.

Szczegółowe dane o uzyskanych wynikach indywidualnych i zespołowych można znaleźć na stronie Zespołu Szkół w Izabelinie oraz na stronie stowarzyszenia ISPMiG.

Korzystając z okazji chcmy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pomagały w zorganizowaniu konkursu. Są to: Magdalena Majdańska-Kozak, Grzegorz Psuja, Anna Winiarczyk-Szymerska, Agata Czunikin-Krasowicka, Michał Grześlak, Łukasz Druchliński, Henryka Kieniarska, JoannaTołczyk, Katarzyna Renaud, Maryla Łukasińska.

Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia wykorzystamy ponownie podczas realizacji kolejnych edycji konkursu.

Irmina Sternicka i Grażyna Zielińska

2015-06-24
Magdalena Majdańska-Kozak