Podsumowanie V Szkolnego Konkursu Geograficznego 2015

Konkurs składał się z dwóch etapów. Etap I odbył się 25 maja 2015 r. i dotyczył geografii Polski. Wzięło w nim udział 12 uczniów gimnazjum. Najlepiej wypadli: Barbara Skryskiewicz z klasy II D uzyskując wynik 76%, Stanisław Świerczewski z klasy I C z wynikiem 74% i Antonina Strychalska z I B z wynikiem 72%. Do etapu II przeszło 8 uczniów. Etap drugi odbył się dn. 1 czerwca 2015 r. i dotyczył Antarktyki i Arktyki. Najlepszy wynik osiągnęli Ignacy Sujecki z III C i Zuzanna Ostrowska (startująca tylko w etapie II) z III D – po 86% oraz Antonina Strychalska z I B – 84%. Po podsumowaniu dwóch etapów pierwsze miejsce w szkole zajęła Antonina Strychalska z I B, drugie – Stanisław Świerczewski z I C, a trzecie – Jan Jarco z III D.

Gratuluję!

Anna Lewczuk

2015-06-19
Magdalena Majdańska-Kozak