Cała Polska Czyta w Bibliotekach

Nasza Szkoła uczestniczy od wielu lat w ogólnopolskiej akcji  "Cała Polska czyta dzieciom". Czytanie to doskonała forma kontaktu z  dzieckiem, znakomity sposób zaspokajania jego  potrzeb emocjonalnych. Dziecko słucha wówczas głosu zaangażowanego  w czytanie rodzica lub nauczyciela, może  obserwować jego mimikę i gesty.  Jest to świetny czas
do wspólnej  zabawy i śmiechu, ale też
do prowadzenia rozmów o przeczytanych książkach.

Celem wszystkich spotkań jest tworzenie wokół dzieci, ale i z ich udziałem, sympatycznej atmosfery kontaktu z książką, wyrabianie od najwcześniejszych lat potrzeby obcowania ze słowem drukowanym, pogłębianie więzi między dzieckiem i dorosłymi, którzy dają przykład, w jaki sposób można wartościowo spędzać wolny czas.

Lider
Stanisława Fadrowska

2015-06-01
Agata Kropidłowska