Psychologia pieniądza

Dzisiaj w naszej szkole, gościł pan Marcin Matyja- wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odbyły się dwa wykłady dla uczniów gimnazjum, realizowane w kontekście działań z doradztwa zawodowego pt. Psychologia pieniądza. Pieniądz budzi emocje i wpływa na nasze zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego. Wykład o tym, że ludzka racjonalność ma swoje ograniczenia, a darmowy produkt nie zawsze stanowi najkorzystniejszy wybór. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele podkreślali atrakcyjność tematu jak i formę, w tym łatwość nawiązania kontaktu z uczniami przez prowadzącego. Spotkania były pouczające i ciekawe. Obie grupy nie chciały opuścić sali..., i deklarowały chęć pogłębienia tematu, żałując, że spotkanie trwało tylko 45 min.

Lucyna Borkowska

2015-05-19
Magdalena Majdańska-Kozak