Wyniki styczniowej rywalizacji klas.

W styczniu odbył się międzyklasowy konkurs w ramach projektu "Rywalizacja klas" polegający na wymyśleniu hasła propagującego bezpieczny wypoczynek podczas ferii. W konkursie udział wzięło 6 z 9 klas gimnazjum, w sumie przygotowując aż 15 haseł!

Zwyciężyły trzy hasła:

KIEDY FERIE, JEST ZABAWA – BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA! (klasa IC)

STROMY STOK, DESKA, NARTY – JEDŹ OSTROŻNIE, TO NIE ŻARTY! (klasa IIC)

ABY NIE POŁAMAĆ KOŚCI, DOSTOSUJ TRASĘ DO UMIEJĘTNOŚCI. (klasa IA)

Więcej informacji dotyczących "Rywalizacji klas" znajduje się w  zakładce "Samorząd" oraz na tablicy ogłoszeń.

Gratulujemy!!!

Rada Samorządu Gimnazjum

2015-02-07
Magdalena Majdańska-Kozak