Stop dopalaczom!

Państwowa Inspekcja Sanitarna przygotowała dla Rodziców krótką broszurę dotyczącą nowych rodzajów narkotyków popularnie nazywanych dopalaczami. Materiał zamieszczony na stronie internetowej jest w formacie gotowym do druku, a Główny Inspektorat Sanitarny posiada wszystkie prawa autorskie do tego materiału.

http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/%C5%9Arodki%20Zast%C4%99pcze/ULOTKA-rodzice-2014-12-03.pdf

2015-01-11
Magdalena Majdańska-Kozak